söndag, februari 26, 2012

Erland Josephson dead...

We were reached by the message that one of Sweden's most remarkable and finest actors of all time - Erland Josephson (Erland Josephson on IMDb) - died this night, the 26th of February.

I will not - and can not - write about everything he has done. I might come back with some minor writing around his career later.

We all know that he worked a lot with Ingmar Bergman (Ingmar Bergman on IMDb) but also Theo Angelopoulos (Theo Angelopoulos on IMDb), Andrei Tarkovsky (Andrey Tarkovsky on IMDb), István Szabó (István Szabó on IMDb), Peter Greenaway (Peter Greenaway on IMDb) and Liv Ullman (Liv Ullman on IMDb) among others.

The only small anecdote I want to remind us of is the one where he and Ingmar Bergman had promised each other that if one of them became to senile, the other should kill him.
Now they both died 'naturally' (as far as we know) so they were not able to keep their promises.

torsdag, februari 16, 2012

Söker ni en prisvärd community manager...

...Välkommen till stilkr.com!

Söker ni en webbredaktör eller en community manager för att öka värdet av ert företags aktiviteter på internet?
Det är precis detta ni kan få hjälp med via företaget stilkr och detta till synnerligen konkurrenskraftiga priser.

Anser ni er redan ha ökat er försäljning i tillräckligt stor utsträckning via er närvaro på internet, är stilkr ingenting för er.

Om det däremot förhåller sig så att:
  • Ert företags hemsida inte har uppdaterats på över ett år (som är fallet med 70% av alla internetsidor);
  • Era offerter har minskat till följd av att ni inte längre är synliga på sökmotorernas tre första sidor;
  • Er produktbeställningskorg via er e-handelssida överges av potentiella kunder, då er produktinformation inte är tillräckligt specifik;
  • Ni inte lyckas likvidera ert lager till följd av att era specialerbjudanden inte lyckas nå era internetkunder;
  • Ni saknar tid att uppdatera er site eller er professionella blogg;
  • Ni tror er sakna ekonomiska medel att unna er de tjänster en webbredaktör eller community manager kan erbjuda er, då är stilkr något för er.
stilkr kan erbjuda er att:
  • Förbättra ert företags synlighet på webben
  • Odla er profil (image) via de olika sociala nätverken
  • Omvandla era internetbesökare till kunder.
Har ni dessutom ett nätverk som omfattar kunder i fransktalande länder, utför stilkr även översättningar mellan franska-svenska och vice versa. Självfallet erbjuder vi er också översättningar till engelska om så önskas.

måndag, februari 06, 2012

François Truffaut 80 - if he had lived


Vivement Dimanche par CinemaMonAmour